Zajęcia dydaktyczne z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich zostają wstrzymane do odwołania. | WSZOP - Katowice

strona główna » Zajęcia dydaktyczne z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich zostają wstrzymane do odwołania.
a a a

Zajęcia dydaktyczne z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich zostają wstrzymane do odwołania.

W związku z sytuacją zagrożenia wirusem COVID-19, zajęcia w semestrze zimowym 2020/21 będą realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych form kształcenia za pośrednictwem internetu. Dzięki temu studenci mają możliwość poszerzenia swoich kompetencji informatycznych podczas kształcenia w formule e-learningu.

Mamy nadzieję, że taka forma znajdzie u Studentów uznanie. W obecnej sytuacji nie wiadomo, kiedy będzie można wrócić do zajęć tradycyjnych. Ze strony Uczelni zapewnimy jak najlepsze opracowanie materiałów i zapewnienie dostępu studentom do kontaktu poprzez fora dyskusyjne, webinaria oraz platformę Moodle.

Zajęcia e-learningowe będą udostępnione w formie nagrania audiowizualnego, prezentacji multimedialnej, materiału rozszerzonego w PDF, forum dyskusyjnego do konkretnego bloku tematycznego. Do kontaktu studenta z wykładowcą służą komunikatory - webinarium 
na platformie CLICK MEETING, Teams oraz autorski program Chat on-line w ENS WSZOP.

Informacje o dostępie do Platformy Edukacji Zdalnej WSZOP (Moodle) oraz o formach zajęć dla poszczególnych kierunków są umieszczone w Wirtualnym Dziekanacie.

Procedura bezpieczeństwa COVID-19