Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie | WSZOP - Katowice

strona główna » Uczelnia » Współpraca » Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
a a a

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oraz Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, uznając korzyści ze wspólnej edukacji studentów i kadetów w zakresie ratownictwa, prowadzenia projektów innowacyjnych i badawczych w celu popularyzacji idei bezpieczeństwa, zawarły w dniu 22 listopada 2011 r. porozumienie o współpracy dydaktycznej
oraz naukowo badawczej. Porozumienie obejmuje:

  • projekty innowacyjne i badawcze możliwe do wspólnej realizacji
  • włączanie studentów WSZOP i kadetów Szkoły Aspirantów do programów edukacyjnych w ramach realizowanych przez Strony form dydaktyki
  • wzajemne prezentowanie i propagowanie swoich osiągnięć poprzez organizacje wspólnych konferencji, seminariów i warsztatów oraz z tego wynikłych publikacji.

www.sapsp.pl