Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie | WSZOP - Katowice

strona główna » Uczelnia » Współpraca » Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
a a a

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Dnia 21 września 2011 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy WSZOP a Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, dot. promowania kultury bezpieczeństwa pożarowego. Przedmiotem porozumienia jest edukacja na rzecz bezpieczeństwa, podejmowanie działań związanych z profilem działalności szkół oraz organizacja konferencji, seminariów naukowych i kursów. W ramach zawartego porozumienia Centralna Szkoła PSP przeprowadzi dla studentów WSZOP szkolenia umożliwiające wykonywanie czynności inspektora ppoż. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 25.10.2005r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, a także osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy (Dz. U. Nr 215 z 2005 r., poz. 1823).

www.cspsp.pl