Projekty unijne zrealizowane | WSZOP - Katowice

strona główna » Uczelnia » Granty i projekty unijne » Projekty unijne zrealizowane
a a a

Projekty unijne zrealizowane

 • 2019 rok

1. Tytuł projektu: Dobry start na rynku pracy z Akademickim Biurem Karier Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach od września 2016 r. do lutego 2019 r. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 423 223,12 zł
Całkowita wartość projektu: 436 312,50 zł

Więcej informacji o projekcie

 

2. Tytuł projektu: Program wysokiej jakości staży dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

WSZOP od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2019 r. realizuje projekt pt.: Program wysokiej jakości staży
dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: Wzrost kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy wśród
250 studentów ostatnich czterech semestrów studiów I lub II stopnia na Wydziale Humanistyczno-Społecznym WSZOP.
Adresaci i miejsce realizacji: staże dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia, kierunków: Filologia angielska, Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Zarządzanie, realizowane w przedsiębiorstwach w Polsce lub za granicą.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 452 881,52 zł
Całkowita wartość projektu: 1 497 816,00 zł

Więcej informacji o projekcie

 

 • 2013 rok
  WSZOP – rozwój ze znakiem jakości (POKL)
  Studia podyplomowe (po dwie edycje): Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwieAudyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków.
  Wartość projektu: 1 163 940,65 zł
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet IV. Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 • 2012 rok
  Nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia - studia podyplomowe (dwie edycje) (POKL)
  Wartość projektu: 439 531,60 zł
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet II. Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia.

 • 2009 rok
  Wdrożenie strategii rozwoju w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy Katowicach (POKL)
  Utworzenie kierunku Filologia ze specjalnością Filologia angielska.
  Utworzenie specjalności Zarządzanie organizacjami służby zdrowia (we współpracy z Uniwersytetem Paryż 13). Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki. Organizacja przez Akademickie Biuro Karier cyklu szkoleń dla studentów WSZOP, targów pracy.
  Wartość projektu: 2 790 285,00 zł
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet IV. Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Tytuł projektu: Zakup specjalistycznego wyposażenia, celem utworzenia kompleksu innowacyjnych laboratoriów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na potrzeby gospodarki regionu (RPO WSL).

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - Priorytet I. Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wartość projektu: 1 053 179,96 zł