Projekty unijne zrealizowane | WSZOP - Katowice

strona główna » Uczelnia » Granty i projekty unijne » Projekty unijne zrealizowane
a a a

Projekty unijne zrealizowane

 • 2013 rok
  WSZOP – rozwój ze znakiem jakości (POKL)
  Studia podyplomowe (po dwie edycje): Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwieAudyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków.
  Wartość projektu: 1 163 940,65 zł
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet IV. Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 • 2012 rok
  Nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia - studia podyplomowe (dwie edycje) (POKL)
  Wartość projektu: 439 531,60 zł
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet II. Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia.

 • 2009 rok
  Wdrożenie strategii rozwoju w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy Katowicach (POKL)
  Utworzenie kierunku Filologia ze specjalnością Filologia angielska.
  Utworzenie specjalności Zarządzanie organizacjami służby zdrowia (we współpracy z Uniwersytetem Paryż 13). Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki. Organizacja przez Akademickie Biuro Karier cyklu szkoleń dla studentów WSZOP, targów pracy.
  Wartość projektu: 2 790 285,00 zł
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet IV. Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Tytuł projektu: Zakup specjalistycznego wyposażenia, celem utworzenia kompleksu innowacyjnych laboratoriów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na potrzeby gospodarki regionu (RPO WSL).

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - Priorytet I. Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wartość projektu: 1 053 179,96 zł