Projekt Program wysokiej jakości staży dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice

strona główna » Uczelnia » Granty i projekty unijne » Projekt Program wysokiej jakości staży dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
a a a

Projekt Program wysokiej jakości staży dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

WSZOP od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2019 r. realizuje projekt pt.: Program wysokiej jakości staży dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: Wzrost kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy wśród 250 studentów ostatnich czterech semestrów studiów I lub II stopnia na Wydziale Humanistyczno-Społecznym WSZOP.

Adresaci i miejsce realizacji: staże dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia, kierunków: Filologia angielska, Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Zarządzanie, realizowane w przedsiębiorstwach w Polsce lub za granicą.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 452 881,52 zł

Całkowita wartość projektu: 1 497 816,00 zł

Projekt kierowany jest do studentów realizujących studia zarówno w trybie stacjonarnym
(82 osoby) jak i niestacjonarnym (168 osób) wymienionych niżej kierunków:

  • Filologia – filologia angielska – 39 osób
  • Zarządzanie – studia I stopnia – 33 osoby
  • Zarządzanie – studia II stopnia – 14 osób
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne – 164 osoby.