Oferty - zapytania | WSZOP - Katowice

strona główna » Uczelnia » Granty i projekty unijne » Oferty - zapytania
a a a

Oferty - zapytania

W związku z realizacją projektu "Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na realizację zajęć dydaktycznych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Zaproszenie do złożenia oferty (zajęcia dualne)

Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW - doświadczenie/wykształcenie

Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

 

W związku z realizacją projektu „Strażnik jakości. Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie kursu Uprawnienia SEP 1, 2, 3 wraz z egzaminem dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku Energetyka.

Zaproszenie do złożenia oferty (Uprawnienia SEP 1, 2, 3)

Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2 – WYKAZ OSÓB WSKAZANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

 

W związku z realizacją projektu "Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na realizację zajęć dydaktycznych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka.

Zaproszenie do złożenia oferty (zajęcia dualne)

Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW - doświadczenie/wykształcenie

Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

 

W związku z realizacją projektu "Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na realizację zajęć dydaktycznych na kierunku Energetyka.

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW - doświadczenie/wykształcenie

Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

 

W związku z realizacją projektu "Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na realizację zajęć dydaktycznych na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Energetyka.

Zaproszenie do złożenia oferty (zajęcia dualne)

Formularz oferty (zajęcia dualne)

 

W związku z realizacją projektu "Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na realizację zajęć dydaktycznych na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Energetyka.

Zaproszenie do złożenia oferty (zajęcia dualne)

Formularz oferty (zajęcia dualne)

 

W związku z realizacją projektu „Strażnik jakości. Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na na wykonanie usługi eksperckiej przygotowania kluczowych dokumentów regulujących ustrój uczelni.

Zaproszenie do złożenia oferty Ekspert Dokumenty kluczowe

Zał. 1 Formularz oferty Ekspert Dokumenty kluczowe

 

W związku z realizacją projektu Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na wykonanie usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zaproszenie do złożenia oferty (NNW)

Załącznik 1 Formularz oferty (NNW)

 

W związku z realizacją projektu Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na na dostawę kamery termowizyjnej

Zaproszenie do złożenia oferty (kamera)

Zał. 1 Formularz oferty (kamera)

 

W związku z realizacją projektu Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na na wykonanie usługi przeprowadzenia badań lekarskich

Zaproszenie do złożenia oferty (badanie lekarskie)

Zał. 1 Formularz oferty (badanie lekarskie)

  

W związku z realizacją projektu Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na wykonanie usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Zaproszenie do złożenia oferty (NNW)

Zał. 1 Formularz oferty (NNW)

 

W związku z realizacją projektu Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na dostawę fantomu i defibrylatora ćwiczebnego do nauki przywracania funkcji życiowych

Zaproszenie do złożenia oferty (fantom_defibrylator_ 2)

Zał. 1 Formularz oferty (fantom_defibrylator_ 2)

 

W związku z realizacją projektu Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na dostawę ramienia robota wspomagającego:

Zaproszenie do złożenia oferty (ramię robota)

Zał. 1 Formularz oferty (ramię robota)

 

W związku z realizacją projektu Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na realizację szkolenia z zakresu Polskiej Ramy Kwalifikacji:

Zaproszenie do złożenia oferty PRK

Zał. 1 Formularz oferty PRK

 

W związku z realizacją projektu Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na dostawę sprzętu robotycznego:

Zaproszenie do złożenia oferty (robotyka)

Zał. 1 Formularz oferty (robotyka)

 

W związku z realizacją projektu Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na dostawę fotowoltaiki:

Zaproszenie do złożenia oferty (fotowoltaika)

Zał. 1 Formularz oferty (fotowoltaika)

 

W związku z realizacją projektu Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na dostawę analizatora jakości energii elektrycznej i kamery termowizyjnej:

Zaproszenie do złożenia oferty (analizator_ kamera)

Zał. 1 Formularz oferty (analizator_ kamera)

 

W związku z realizacją projektu Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na dostawę fantomu i defibrylatora:

Zaproszenie do złożenia oferty (fantom_defibrylator)

Zał. 1 Formularz oferty (fantom_defibrylator)

 

W związku z realizacją projektu Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na dostawę oprogramowania VMWare Workstation Pro:

Zaproszenie do złożenia oferty (VMWare Workstation)

Zał. 1 Formularz oferty (VMWare Workstation)

 

W związku z realizacją projektu Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na dostawę oprogramowania AIDA 64:

Zaproszenie do złożenia oferty (AIDA64)

Zał. 1 Formularz oferty (AIDA64)

 

W związku z realizacją projektu Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na dostawę oprogramowania Magnet Axiom:

Zaproszenie do złożenia oferty (Magnet Axiom)

Zał. 1 Formularz oferty (Magnet Axiom)

 

W związku z realizacją projektu Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na realizację zajęć dydaktycznych na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne - Edycja II:

Zaproszenie do złożenia oferty (zajęcia dualne) - edycja II

Zał. 1 2 3 Formularz oferty (zajęcia dualne) - EDYCJA II

 

W związku z realizacją projektu Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na realizację badania rynku pracy:

Zaproszenie do złożenia oferty (badanie rynku pracy)

Zał. 1 Formularz oferty (badanie rynku pracy)

 

W związku z realizacją projektu Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na dostawę sengogli, alkogogli, narkogogli:

Zaproszenie do złożenia oferty (gogle x 3)

Zał. 1 Formularz oferty (gogle x 3)

 

W związku z realizacją projektu Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na dostawę testera banknotów:

Zaproszenie do złożenia oferty (tester)

Zał. 1 Formularz oferty (tester)

 

W związku z realizacją projektu Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na dostawę lornetek i kamer:

Zaproszenie do złożenia oferty (lornetki_ kamery)

Zał. 1 Formularz oferty (lornetki_ kamery)

 

W związku z realizacją projektu Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na realizację szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych:

Zaproszenie do złożenia oferty Dane osobowe

Zał. 1 Formularz oferty Dane osobowe

 

W związku z realizacją projektu Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na realizację szkolenia Efektywna komunikacja ze studentem:

Zaproszenie do złożenia oferty Szkolenie Efektywna

Zał. 1 Formularz oferty (Efektywna komunikacja)

 

W związku z realizacją projektu Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na realizację szkolenia Budowanie zespołu:

Zaproszenie do złożenia oferty Szkolenie Budowanie zespołu

Zał. 1 Formularz oferty (Budowanie zespołu)

 

W związku z realizacją projektu Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na realizację bilansów kompetencji:

Zaproszenie do złożenia oferty (bilanse kompetencji)

Zał. 1 Formularz oferty (bilanse)

 

W związku z realizacją projektu Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na realizację szkolenia z zakresu Zarządzania uczelnią:

Zaproszenie do złożenia oferty Szkolenie Zarządzanie uczelnią

Zał. 1 Formularz oferty (Zarządzanie uczelnią)

 

W związku z realizacją projektu Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na realizację dostawy oprogramowania Virtual Forensic Computing:

Zaproszenie do złożenia oferty (VFC)

Zał. 1 Formularz oferty (VFC)

 

W związku z realizacją projektu Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na realizację dostawy fantomów wraz z defibrylatorami:

Zaproszenie do złożenia oferty (fantomy)

Zał. 1 Formularz oferty (fantomy)


W związku z realizacją projektu Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na realizację kursu języka angielskiego dla nauczycieli akademickich:

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. 1 Formularz oferty

Zał. 2 Wzór umowy z Wykonawcą (j. angielski)

Zał. 3 Wzór rachunku

Zał. 4 Efektywność zatrudnienia

Zał. 5 Protokół wykonania

 

W związku z realizacją projektu Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na realizację szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych:

Zaproszenie do złożenia oferty Szkolenie dane osobowe

Zał. 1 Formularz oferty Dane osobowe


W związku z realizacją projektu Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na realizację szkolenia z zakresu Polskiej Ramy Kwalifikacji:

Zaproszenie do złożenia oferty Szkolenie PRK

Zał. 1 Formularz oferty PRK

 

 

 

W związku z realizacją projektu Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na opracowanie kart przedmiotów:

Zaproszenie do złożenia oferty (karty przedmiotów) (ZINT)

Zał. 1 Formularz oferty (karty przedmiotów ZINT)

 

W związku z realizacją projektu Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na realizację zajęć dydaktycznych na kierunkach dualnych:

Zaproszenie do złożenia oferty (zajęcia dualne)

Zał. 1_ 2_ 3 Formularz oferty (zajęcia dualne)

 

W związku z realizacją projektu Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na dostawę wariografu dla Laboratorium Kryminalistyki:

Zaproszenie do złożenia oferty (wariograf)

Zał. 1 Formularz oferty (wariograf)

 

W związku z realizacją projektu Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na dostawę sprzętu i materiałów dla Laboratorium Kryminalistyki:

Zaproszenie do złożenia oferty (sprzęt kryminalistyczny)

Zał. 1 Formularz oferty (sprzęt kryminalistyczny)

 

W związku z realizacją projektu Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na realizację usługi i opracowania kart przedmiotów:

Zaproszenie do złożenia oferty (karty przedmiotów)

Zał. 1 Formularz oferty (karty przedmiotów)

 

W związku z realizacją projektu Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do współpracy oferentów w zakresie opisanym w poniższym zaproszeniu do składania ofert na realizację zajęć dydaktycznych na kierunkach dualnych:

Zał. 1_ 2_ 3 Formularz oferty (zajęcia dualne)