Granty zrealizowane | WSZOP - Katowice

strona główna » Uczelnia » Granty i projekty unijne » Granty zrealizowane
a a a

Granty zrealizowane

 • 2009 rok
  Konferencja Nowoczesne gospodarowanie odpadami
  Celem głównym zadania było zwiększenie świadomości społeczeństwa oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego na temat kosztów (środowiskowych i społecznych) stosowania przestarzałych metod utylizacji i tym samym korzyści płynących z zastosowania metod nowoczesnych poprzez organizację konferencji naukowej na temat nowoczesnego gospodarowania odpadami.
  Wartość projektu: 21 314,00 zł w tym kwota przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 14 700,00 zł

 • 2007 rok
  Wyposażenie laboratorium Ochrony Środowiska
  Wartość projektu: 209 093,01 zł w tym kwota przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 92 843,59 zł

 • 2006 rok
  Rozwój i komputeryzacja Biblioteki. Powiększenie księgozbioru.
  Wartość projektu: 25 000,00 zł w tym kwota przyznana przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji:
  15 000,00 zł