Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice

strona główna » Szkolenia » Prawo pracy » Zatrudnienie nauczycieli w placówkach oświatowych - aspekty praktyczne - 1 dzień (5 godzin)
a a a

Zatrudnienie nauczycieli w placówkach oświatowych - aspekty praktyczne - 1 dzień (5 godzin)

W programie szkolenia m.in.:

  1. Sposoby zatrudnienia pracowników pedagogicznych – umowy o pracę oraz inne podstawy nawiązywania stosunku pracy
  2. Prowadzenie polityki kadrowej w trakcie trwania stosunku pracy - zmiana stosunku pracy
  3. Czas pracy pracowników pedagogicznych – pensum, dodatkowa praca nauczyciela, „zielone szkoły
  4. Ustanie stosunku pracy - rozwiązanie, wygaśnięcie stosunku pracy, kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia, ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy
  5. Urlopy wypoczynkowe - wymiar, wykorzystanie, roszczenia
  6. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia Karty Nauczyciela.

Wykładowca: szkolenie poprowadzi specjalista prawa pracy, długoletni praktyk zajmujący się problematyką zatrudnienia pracowników w placówkach oświatowych, autor publikacji z zakresu prawa pracy i Karty Nauczyciela.  

Koszt szkolenia: 150 zł (dla studentów i absolwentów WSZOP 100 zł)

WSZOP zapewnia:

  • Salę wyposażoną w projektor multimedialny
  • Napoje (kawa, herbata)
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.