Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice

strona główna » Szkolenia » Prawo pracy » Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - 1 dzień (5 godzin)
a a a

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - 1 dzień (5 godzin)

W programie szkolenia m.in.:

  1. Wypadki przy pracy i inne związane z zatrudnieniem – definicje, przepisy, orzecznictwo:

   • wypadek przy pracy
   • wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy
   • wypadek w drodze do pracy i z pracy
   • wypadki powstałe w szczególnych okolicznościach.

    2. Kwalifikowanie zdarzeń wypadkowych.

     3. Postępowanie powypadkowe:

      • zgłoszenie wypadku
      • zabezpieczenie miejsca wypadku
      • zawiadomienie o wypadku
      • powołanie zespołu powypadkowego
      • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku.

       4. Dokumentacja powypadkowa (protokół wypadku, karta wypadkowa, rejestr wypadków, karta  statystyczna GUS).

        5. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy.

         6. Wypadek w drodze do/z pracy - postępowanie.

          7. Choroby zawodowe – definicja.

           8. Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia o chorobę zawodową (zgłoszenie, orzekanie, wydanie decyzji).

            9. Obowiązki pracodawcy wobec pracownika z orzeczoną chorobą zawodową.

            10. Zapobieganie chorobom zawodowym.

              11. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu stwierdzonej choroby zawodowej.

               

              Wykładowca: szkolenie poprowadzi ekspert z dziedziny prawa pracy.

              Koszt szkolenia: 150 zł (dla studentów i absolwentów WSZOP 100 zł)

              WSZOP zapewnia:

              • Salę wyposażoną w projektor multimedialny
              • Napoje (kawa, herbata)
              • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.