Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice

strona główna » Szkolenia » Prawo pracy » Wynagrodzenie za pracę w praktyce - zasady obliczania - 2 dni (10 godzin)
a a a

Wynagrodzenie za pracę w praktyce - zasady obliczania - 2 dni (10 godzin)

W programie szkolenia m.in.:

1. Systemy wynagradzania.

2. Kryteria,  stawki  wynagrodzenia:  składniki  wynagrodzenia, stałe  i  zmienne,  obligatoryjne, fakultatywne.

3. Ochrona wynagrodzenia za pracę: termin, miejsce i forma wypłaty wynagrodzenia/ dokumentowanie wypłaty wynagrodzenia , zakaz zrzeczenia się przez pracownika prawa do wynagrodzenia potrącenia z wynagrodzenia, granice dokonywania potrąceń.

4. Prawo do wynagrodzenia za pracę wykonaną oraz odstępstwa od tego prawa: ustalenie wynagrodzenia za wadliwie wykonaną pracę (art. 82 kp) , gotowość do pracy i przestój (art. 81 kp) , powstrzymanie się od pracy (art. 210 kp) , wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy.

5. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy: wynagrodzenie chorobowe - zasady obliczania.

6. Wynagrodzenie urlopowe - zasady obliczania.

7. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - zasady obliczania.

8. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe - zasady obliczania.

9. Dodatek za pracę w porze nocnej.

10. Odprawy pracownicze - zasady obliczania.

11. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Świadczenia.

12. Naruszenie przepisów w zakresie wynagrodzeń.

Wykładowca: szkolenie poprowadzi ekspert z dziedziny prawa pracy.

Koszt szkolenia: 300 zł (dla studentów i absolwentów WSZOP 200 zł)

WSZOP zapewnia:

  • Salę wyposażoną w projektor multimedialny
  • Napoje (kawa, herbata)
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.