Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice

strona główna » Szkolenia » Prawo pracy » Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika - 1 dzień (5 godzin)
a a a

Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika - 1 dzień (5 godzin)

W programie szkolenia m.in.:

I Wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

1.  Charakterystyka wybranych wykroczeń przeciwko prawom pracownika.

 • wykroczenia związane z zawarciem fikcyjnej umowy cywilnoprawnej
 • wykroczenia związane z wypowiedzeniem i rozwiązaniem bez wypowiedzenia stosunku pracy
 • wykroczenia dotyczące czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, odpowiedzialności porządkowej
 • wykroczenia związane z zatrudnieniem młodocianych i dzieci
 • wykroczenia dotyczące wynagrodzeń za pracę oraz urlopów wypoczynkowych
 • wykroczenia przeciwko przepisom BHP.

  2.   Państwowa Inspekcja Pracy jako podstawowy organ zwalczania wykroczeń przeciwko prawom pracownika.

  II Przestępstwa przeciwko prawom pracownika.

  1. Charakterystyka przestępstw przeciwko prawom pracownika.

  • przestępstwo złośliwego lub uporczywego naruszania uprawnień pracowników (art. 218 § 1 kk)
  • przestępstwo odmowy ponownego przyjęcia do pracy (art. 218 § 2 kk)
  • przestępstwo niewypłacenia wynagrodzenia zasądzonego orzeczeniem sądu (art. 218 § 3 kk)
  • przestępstwo narażenia pracownika na bezpośredni niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 220 kk)

   2.   Postępowanie karne w sprawach o przestępstwa przeciwko prawom pracownika.

    • rola Państwowej Inspekcji Pracy w postępowaniu karnym

     3. Uprawnienia pokrzywdzonego pracownika w postępowaniu karnym.

      

      Wykładowca: szkolenie poprowadzi ekspert z dziedziny prawa pracy.

      Koszt szkolenia: 150 zł (dla studentów i absolwentów WSZOP 100 zł)

      WSZOP zapewnia:

      • Salę wyposażoną w projektor multimedialny
      •  Napoje (kawa, herbata)
      • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.