Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice

strona główna » Szkolenia » Prawo pracy » Urlopy pracownicze – zasady udzielania - 2 dni (10 godzin)
a a a

Urlopy pracownicze – zasady udzielania - 2 dni (10 godzin)

W programie szkolenia m.in.:

  1. Urlop wypoczynkowy:

   • zakaz zrzeczenia się prawa do urlopu wypoczynkowego
   • wykorzystanie urlopu wypoczynkowego - prawo, czy obowiązek pracownika
   • nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego
   • wymiar urlopu wypoczynkowego przysługujący pracownikowi; wliczanie okresów nauki
   • urlop proporcjonalny i uzupełniający
   • zasady udzielania i korzystania z urlopu wypoczynkowego ( wymiar urlopu udzielany w godzinach, przeliczanie wymiaru urlopu przy zmianie etatu, termin udzielenia urlopu)
   • wnioski urlopowe – prawo, czy obowiązek pracownika
   • przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego, zasady, katalog przyczyn
   • odwołanie z urlopu wypoczynkowego, katalog przyczyn
   • przerwanie urlopu wypoczynkowego, katalog przyczyn
   • urlop na żądanie
   • plan urlopów - prawo, czy obowiązek pracodawcy
   • ewidencjonowanie urlopu wypoczynkowego – zasady
   • wynagrodzenie urlopowe – zasady obliczania
   • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - zasady wypłaty oraz obliczania.

    2. Urlop bezpłatny. Tryb i zasady.

      3. Urlop okolicznościowy. Tryb i zasady.

        4. Urlop szkoleniowy. Tryb i zasady.

          5. Inne zwolnienia od pracy. Tryb i zasady.

           

          Wykładowca: szkolenie poprowadzi ekspert z dziedziny prawa pracy.

          Koszt szkolenia: 300 zł (dla studentów i absolwentów WSZOP 200 zł)

          WSZOP zapewnia:

          • Salę wyposażoną w projektor multimedialny
          • Napoje (kawa, herbata)
          • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.