Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice

strona główna » Szkolenia » Prawo pracy » Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna- dylemat pracodawcy - 1 dzień (5 godzin)
a a a

Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna- dylemat pracodawcy - 1 dzień (5 godzin)

 W programie szkolenia m.in.:

1. Cechy charakterystyczne umowy o pracę:

  • forma i treść umowy o pracę
  • prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
  • spory wynikające ze stosunku pracy.

2. Cechy charakterystyczne umowy cywilnoprawnej:

  • umowa o dzieło
  • umowa zlecenie
  • prawa i obowiązki stron stosunku cywilnoprawnego w zakresie BHP.

3. Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna - podobieństwa i różnice.

4. Zakres uprawnień inspektora pracy w zakresie kwalifikacji umowy o pracę.

5.  Odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy z tytułu zawarcia umowy cywilnoprawnej
     w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę.

Wykładowca: szkolenie poprowadzi ekspert z dziedziny prawa pracy.

Koszt szkolenia: 150 zł (dla studentów i absolwentów WSZOP 100 zł)

WSZOP zapewnia:

  • Salę wyposażoną w projektor multimedialny
  • Napoje (kawa, herbata)
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.