Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice

strona główna » Szkolenia » Prawo pracy
a a a

Prawo pracy

Możliwe problemy związane z tematem

Najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa pracy wymagające ciągłej aktualizacji wiedzy ujęte zostały w cykl szkoleń oferujących uczestnikom dostęp do wiedzy wybitnych ekspertów. Szkolenia realizowane są w formule warsztatowej uwzględniającej wykładnię prawną oraz wspólną pracę nad ciekawymi kazusami i obejmują m.in. tematykę czasu pracy, wypadków przy pracy oraz metod skutecznej rekrutacji pracowników. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, m.in. inspektorzy pracy, eksperci ZUS, adwokaci.

Zmiany w treści umowy o pracę
Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę
Mobbing i dyskryminacja w zatrudnieniu - 1 dzień (5 godzin)
Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna- dylemat pracodawcy - 1 dzień (5 godzin)
Zatrudnienie nauczycieli w placówkach oświatowych - aspekty praktyczne - 1 dzień (5 godzin)
Urlopy pracownicze – zasady udzielania - 2 dni (10 godzin)
Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika - 1 dzień (5 godzin)
Nowelizacja przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP - 1 dzień (5 godzin)
Wynagrodzenie za pracę w praktyce - zasady obliczania - 2 dni (10 godzin)
Zakaz konkurencji w zatrudnieniu - 1 dzień (5 godzin)
Badania profilaktyczne pracowników - 1 dzień (5 godzin)
Nowelizacja przepisów prawa pracy - 1 dzień (5 godzin)
Kontrola PIP. Kazusy z kontroli inspektora pracy - 1 dzień (5 godzin)
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - 1 dzień (5 godzin)
Dokumentacja kadrowa
Czas pracy kierowców - 1 dzień (5 godzin)
Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp - 1 dzień (5 godzin)
Metody skutecznej rekrutacji pracowników - 1 dzień (5 godzin)
Czas pracy w praktyce - 2 dni (10 godzin)