Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice

strona główna » Szkolenia » Szkolenia okresowe BHP
a a a

Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia obowiązkowe dla pracodawców, służb BHP oraz Społecznych Inspektorów Pracy obejmują przygotowanie teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne.
Przy opracowywaniu programu skorzystaliśmy z 15 lat naszych doświadczeń w kształceniu w zakresie BHP na studiach inżynierskich, magisterskich i podyplomowych. Szkolenia organizowane są z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych i wzbogacone o ćwiczenia praktyczne w zakresie ppoż. oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz certyfikat Certyfikat American Heart Association (AHA) – międzynarodowej organizacji zajmującej się nauczaniem zasad pierwszej pomocy.