Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice

strona główna » Szkolenia » Seminarium dla Straży Gminnych
a a a

Seminarium dla Straży Gminnych

22 maj 2019

10.00 – 12.15

  Współpraca z mediami 
   dr Jacek Skorus, językoznawca i medioznawca, wykładowca WSZOP (komunikacja medialna) były wieloletni dziennikarz TVP

   • budowaniu relacji z mediami – od czego zacząć (ustalanie celów komunikacyjnych, budowanie strategii komunikacyjnej z mediami)
   • jak pisać logiczne, zrozumiałe komunikaty; przygotowywania komunikatów medialnych (sprostowania, briefy, modele informacji)
   • jak zachować się przed kamerą, jak sprawnie komunikować się z dziennikarzami
   • jak odpowiadać na trudne pytania

   12.15 – 12.45 Lunch

   12.45 – 15.00

    Zakres kontroli ruchu drogowego zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu Drogowym
    - mgr Mariola Będkowska, wykładowca WSZOP, ekspert  ITD 

    • usuwanie i holowanie pojazdów w trybie art.50a i 130a Ustawy PRD
    • kontrola ruchu drogowego z elementami kierowania ruchem drogowym – praktyczne rady i trudne pytania
    • postępowanie w sprawach wykroczeń drogowych ze szczególnym uwzględnieniem wykroczeń ujawnianych za pomocą urządzeń rejestrujących, w tym pozostających w zarządzie GITD

     

    23 maj 2019

    10.00 – 12.15

     Warsztaty psychologiczne
     dr Leszek Woszczek,  psycholog, wykładowca WSZOP (psychologia sądowa, resocjalizacja, patologie społeczne), biegły w zakresie psychologii sądowej, ekspert z zakresu psychokryminalistyki)

      • psychologia zachowań werbalnych i niewerbalnych
      • komunikacja interpersonalna, kompetencje komunikacyjne
      • zasady manipulacji – operowanie czasem, faktami, kompetencjami i emocjami w sytuacjach normalnych i trudnych (konfliktowe, utrudnienia, zagrożenia, przeciążenia itd.)

      12.15 – 12.45 Lunch

      12.45 – 15.00

       Aspekty prawne interwencji funkcjonariuszy Straży Miejskich
       -
       Adam Łuckoś, prokurator, wykładowca WSZOP (prawo karne, prawo wykroczeń)

        • czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia z uwzględnieniem postępowania mandatowego (techniki przesłuchania świadka oraz osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia)
        • uprawnienia procesowe w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu o wykroczenia, zróżnicowanie w stosunku do uprawnień policji
        • udział w postępowaniu o wykroczenia, uwarunkowania i uwagi praktyczne, zakres uprawnień procesowych
        • projektowane zmiany legislacyjne w Strażach Gminnych

         

        Koszt szkolenia: 450,00 zł /os. 

         

         

        Seminarium dla Straży Gminnych