Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice

strona główna » Szkolenia » Prawo pracy » Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp - 1 dzień (5 godzin)
a a a

Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp - 1 dzień (5 godzin)

W programie szkolenia m.in.:

      1. Obowiązki leżące po stronie pracodawcy:

 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz systematyczne prowadzenie szkoleń w zakresie bhp
 • kierowanie pracowników na badania lekarskie
 • zapoznanie pracowników z regulaminem pracy
 • przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi
 • ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowisku pracy oraz informacja o tym ryzyku skierowana do pracowników
 • kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zapewnienie pracownikom niezbędnych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • zapewnienie pracownikom pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do jej udzielania.

        2. Obowiązki leżące po stronie pracownika:

   • wiedza na temat przepisów i zasad wykonywania bezpiecznej pracy
   • obowiązek udziału w szkoleniach bhp
   • nakaz wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp
   • dbałość o należyty stan maszyn i urządzeń oraz porządek i ład w miejscu pracy
   • niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o zauważonym wypadku lub zagrożeniu dla życia lub zdrowia
   • prawo do bezpiecznej pracy.

          3. Kary za nieprzestrzeganie przepisów bhp – odpowiedzialność pracownika, odpowiedzialność pracodawcy.


    Wykładowca: szkolenie poprowadzi trener, lider projektów szkoleniowych, specjalista
    z dziedziny socjologii pracy.

    Koszt szkolenia: 150 zł (dla studentów i absolwentów WSZOP 100 zł)

    WSZOP zapewnia:

    • Salę wyposażoną w projektor multimedialny
    • Napoje (kawa, herbata)
    • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.