Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice

strona główna » Szkolenia » Prawo pracy » Nowelizacja przepisów prawa pracy - 1 dzień (5 godzin)
a a a

Nowelizacja przepisów prawa pracy - 1 dzień (5 godzin)

Podczas szkolenia  zostaną omówione najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy wprowadzone  na mocy Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

W programie szkolenia m.in.:

  1.    Umowy terminowe:
        •    nowe regulacje w zakresie umowy na okres próbny
        •    umowa o pracę na czas określony przed zmianami i po zmianach
        •    maksymalny czas trwania umowy  o pracę na czas określony
        •    limit umów o prace na czas określony
        •    zmiany w okresach wypowiadania umów
        •    obowiązki informacyjne wobec Państwowej Inspekcji Pracy.
             Sankcje za niepowiadomienie właściwego Okręgowego Inspektora Pracy
        •    zasady stosowania przepisów przejściowych.
             Stosowanie nowych przepisów w okresie przejściowym do umów zawartych przed nowelizacją.

  2.    Urlopy rodzicielskie, macierzyńskie, ojcowskie, wychowawcze:
        •    podmioty uprawnione do urlopów
        •    wymiar urlopów
        •    tryb, zasady udzielania urlopów


  Wykładowca: szkolenie poprowadzi ekspert z dziedziny prawa pracy.
  Koszt szkolenia: 150 zł (dla studentów i absolwentów WSZOP 100 zł).

  WSZOP zapewnia:
       •    salę wyposażoną w projektor multimedialny
       •    napoje (kawa, herbata)
       •    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.