Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice

strona główna » Szkolenia » Prawo pracy » Nowelizacja przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP - 1 dzień (5 godzin)
a a a

Nowelizacja przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP - 1 dzień (5 godzin)

W programie szkolenia m.in.:

   1.  Podstawowe pojęcia.

   2.  Legalizacja pobytu cudzoziemców na terenie RP:

        2.1. Obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii,

        2.2. Osoby zwolnione z obowiązku uzyskiwania dodatkowych zezwoleń pobytowych,

        2.3. Pozostali cudzoziemcy.

     3.  Zatrudnienie cudzoziemców na terenie RP:

           3.1. Zatrudnienie obywatela Państwa UE, OUG, Szwajcarii,

           3.2. Zatrudnienie w oparciu o zezwolenie na pracę,

           3.3. Zatrudnienie w trybie uproszczonym.

       4.  Ubezpieczenie społeczne cudzoziemców.

        5.  Uznawanie uprawnień, kwalifikacji, szkoleń bhp i badań lekarskich wystawionych za granicą dla cudzoziemców  delegowanych do pracy w Polsce.

         6.  Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń:

               6.1. Organy kontrolne,

               6.2. Odpowiedzialność pracodawców,

               6.3. Odpowiedzialność cudzoziemców.

       Wykładowca: szkolenie poprowadzi specjalista prawa pracy, długoletni praktyk zajmujący się problematyką zatrudnienia cudzoziemców, autor publikacji z zakresu zatrudnienia cudzoziemców.

       Koszt szkolenia: 150 zł (dla studentów i absolwentów WSZOP 100 zł)

       WSZOP zapewnia:

       • Salę wyposażoną w projektor multimedialny
       • Napoje (kawa, herbata)
       • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.