Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice

strona główna » Szkolenia » Prawo pracy » Metody skutecznej rekrutacji pracowników - 1 dzień (5 godzin)
a a a

Metody skutecznej rekrutacji pracowników - 1 dzień (5 godzin)

W programie szkolenia m.in.:

1. Rekrutacja – definicje, podstawowe typy oraz rodzaje

2. Kultura organizacyjna a wybór modelu polityki personalnej. Znaczenie procesu rekrutacji dla organizacji analizowane  przez prymat misji, wizji i kompetencji danej organizacji.

3. Omówienie struktury procesu rekrutacji

  • Profil poszukiwanej osoby przygotowywany w oparciu o kryteria i kompetencje ważne dla danej organizacji
  • Źródła pozyskiwania kandydatów (min. ogłoszenie, networking, polecenia, eventy, targi pracy)
  • Zasady tworzenia ogłoszeń prasowych

Każdy z głównych etapów uzupełniony jest case’ami, stanowiącymi praktyczne rozszerzenie teoretycznej części zajęć.

Wykładowca: szkolenie poprowadzi doradca rozwoju osobistego.

Koszt szkolenia: 150 zł (dla studentów i absolwentów WSZOP 100 zł)

WSZOP zapewnia:

  • Salę wyposażoną w projektor multimedialny
  • Napoje (kawa, herbata)
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.