Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice

strona główna » Szkolenia » Prawo pracy » Kontrola PIP. Kazusy z kontroli inspektora pracy - 1 dzień (5 godzin)
a a a

Kontrola PIP. Kazusy z kontroli inspektora pracy - 1 dzień (5 godzin)

W programie szkolenia m.in.:

1. Omówienie zmian w prawie pracy od 2017 r. w zakresie:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • obowiązku tworzenia regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców
 • nowych terminów odwołania do sądu pracy
 • nowych zasad wydawania świadectwa pracy.

2. Prawa i obowiązki stron:

 • rygory prawne przy zawieraniu umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej
 • dokumentowanie godzin pracy przy umowach zlecenie
 • obowiązki stron stosunku cywilnoprawnego w zakresie bhp.

3. Kontrola PIP. Sankcje i kompetencje organów PIP.

4. Najczęściej zadawane pytania podczas kontroli inspektora pracy m.in.:

 • treść umowy o pracę (określenie miejsca wykonywania pracy; wynagrodzenie wypłacane w walucie obcej)
 • badanie profilaktyczne a badanie do celów sanitarno – epidemiologicznych oraz dodatkowe badania lekarskie kierowców
 • forma wypłaty wynagrodzenia
 • premia uznaniowa, a wynagrodzenie urlopowe.

Wykładowca: szkolenie poprowadzi ekspert z dziedziny prawa pracy.

Koszt szkolenia: 150 zł (dla studentów i absolwentów WSZOP 100 zł).

WSZOP zapewnia:

 • Salę wyposażoną w projektor multimedialny
 • Napoje (kawa, herbata)
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.