Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice

strona główna » Szkolenia » Prawo pracy » Dokumentacja kadrowa - 1 dzień (5 godzin)
a a a

Dokumentacja kadrowa - 1 dzień (5 godzin)

W programie szkolenia m.in.

 1. Obowiązki pracodawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach, tj.
  1) ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357)
  2) rozporządzenia MRPiPS z dnia 10 lutego 2018 r.  w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369).
 2. Umowa o pracę – elementy. Zakres czynności. Sporządzanie informacji o warunkach zatrudnienia.
 3. Ewidencja czasu pracy – omówienie. Sposoby potwierdzania przybycia i obecności w pracy.
 4. Świadectwo pracy – obowiązek wydania, elementy.
 5. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika w związku z naruszeniem zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

   

  Wykładowca: szkolenie poprowadzi ekspert z dziedziny prawa pracy.

  Koszt szkolenia: 150 zł (dla studentów i absolwentów WSZOP 100 zł)

  WSZOP zapewnia:

  • Salę wyposażoną w projektor multimedialny
  • Napoje (kawa, herbata)
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.  
  2019/04/05 - 2019/05/10