Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice

strona główna » Szkolenia » Prawo pracy » Czas pracy w praktyce - 2 dni (10 godzin)
a a a

Czas pracy w praktyce - 2 dni (10 godzin)

W  programie szkolenia m.in.:

1. Systemy czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem podstawowego
i równoważnego systemu czasu pracy.

2. Obowiązek pracodawcy zachowania przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
w przyjętym okresie rozliczeniowym.

3. Obowiązek pracodawcy zachowania dobowego i tygodniowego odpoczynku.

4. Obowiązek pracodawcy zachowania doby pracowniczej.

5. Dokumentacja kadrowa z zakresu czasu pracy: ewidencja czasu pracy oraz harmonogram.

6. Godziny nadliczbowe – zasady zlecania godzin nadliczbowych, limity godzin nadliczbowych.

7. Zasady obliczania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

8. Okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy wliczane i niewliczane do czasu pracy.

9. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika w zakresie dotyczącym czasu pracy.


Wykładowca: szkolenie poprowadzi ekspert z dziedziny prawa pracy.

Koszt szkolenia: 300 zł (dla studentów i absolwentów WSZOP 200 zł)

WSZOP zapewnia:

  • Salę wyposażoną w projektor multimedialny
  • Napoje (kawa, herbata)
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.