Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice

strona główna » Szkolenia » Prawo pracy » Czas pracy kierowców - 1 dzień (5 godzin)
a a a

Czas pracy kierowców - 1 dzień (5 godzin)

W programie szkolenia m.in.:

1. Czas pracy – interpretacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców:

 • systemy czasu pracy
 • dyżury
 • okresy prowadzenia pojazdów
 • obowiązek przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku kierowców
 • dni wolne od pracy /pora nocna/ roczny limit godzin nadliczbowych.

2. Prawidłowe planowanie i rozliczenie czasu pracy kierowcy w różnych systemach czasu pracy/ umiejętność sporządzania harmonogramów czasu pracy/ poprawne wyliczanie wynagrodzenia za pracę.

3.  Dokumentacja pracy kierowcy/ ewidencja czasu pracy.

4.  Obowiązek i zakres stosowania rozporządzenia WE 561/2006 oraz umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR).

5.  Podróże służbowe kierowców - krajowe i zagraniczne.

  6. Uprawnienia organów kontrolnych (Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Transportu Drogowego) w zakresie pracy kierowców.

   

  Wykładowca: szkolenie poprowadzi ekspert z dziedziny prawa pracy.

  Koszt szkolenia: 150 zł (dla studentów i absolwentów WSZOP 100 zł)

  WSZOP zapewnia:

  • Salę wyposażoną w projektor multimedialny
  • Napoje: kawa, herbata
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.