Kryminalistyka i toksykologia sądowa | WSZOP - Katowice

strona główna » Studia podyplomowe » Oferta studiów podyplomowych » Kryminalistyka i toksykologia sądowa
a a a

Kryminalistyka i toksykologia sądowa

Studia podyplomowe z możliwością dofinansowania do 80%

Czas trwania: 2 semestry
Realizacja: dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela)
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, laboratoria


Kierownik studiów: mgr Mirosław Będkowski kierownik Laboratorium Kryminalistyki WSZOP, były nadkomisarz policji, ekspert kryminalistyki, wieloletni funkcjonariusz pionu techniki kryminalistycznej.

Studia podyplomowe najbardziej unikatowe w skali kraju!

To, co wyróżnia naszą ofertę na tle innych uczelni, to połączenie zajęć z zakresu podstaw prawoznawstwa, technik kryminalistycznych w obszarze ujawniania i zabezpieczania dowodów przestępczego użycia toksyn z diagnostyką pośmiertną zatruć.

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu podstaw prawoznawstwa, technik kryminalistycznych w obszarze ujawniania i zabezpieczania dowodów przestępczego użycia toksyn oraz diagnostyki pośmiertnej zatruć.

Ważnym elementem programu jest duży udział zajęć laboratoryjnych. To dzięki nim zyskasz praktyczne umiejętności w zakresie procedur stosowanych w kryminalistyce i toksykologii sądowej.

Po ukończeniu tych studiów podyplomowych będziesz prawidłowo posługiwał się specjalistyczną aparaturą badawczą oraz znał sposoby poboru, przygotowania i przeprowadzenia badań wraz z przygotowaniem raportu końcowego w obszarze ujawniania i zabezpieczania dowodów przestępczego użycia toksyn.