BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem | WSZOP - Katowice

strona główna » Studia podyplomowe » Oferta studiów podyplomowych » BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem
a a a

BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem

Kierunek z możliwością dofinansowania do 80%

Czas trwania: 2 semestry
Realizacja: dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela)
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, laboratoria

Studia te wyróżniono jako przykład dobrej praktyki przez Europejską Sieć Edukacyjno-Szkoleniową w zakresie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (ENETOSH).

 

 

Kierownik studiów: mgr Jacek Pagieła

Kierownik studiów podyplomowych „BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem" organizowanych przy Kolegium Nauk Technicznych i Zarządzania WSZOP.
Główny Specjalista ds. BHP, doktorant Wydziału Zarządzania i Organizacji Politechniki Śląskiej. Jest liderem zespołu trenerów prowadzących szkolenia z zakresy BHP i pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach projektu „Idealny Biznes” przy Centrum Rozwoju Firm w Warszawie. Główny obszar zainteresowań naukowych i dydaktycznych to prawna ochrona pracy, kultur bezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem pracy, dydaktyka i organizacja szkoleń, a także patologia życia społecznego i postępowanie powypadkowe.

Studia podyplomowe BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem w sposób metodyczny porządkują wiedzę z zakresu szeroko rozumianego systemu ochrony pracy.

Prowadzący zajęcia to nauczyciele akademiccy WSZOP oraz pracownicy innych ośrodków akademickich i naukowych, w tym Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, a także doświadczeni praktycy: inspektorzy BHP i ratownicy medyczni. Będziesz się uczyć od najlepszych!

Uzyskane dokumenty:
Po zakończeniu zajęć programowych oraz zdanym egzaminie końcowym otrzymasz:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  • certyfikat Audytora Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Certyfikacja stanowi nieodłączny element studiów, co wyróżnia ofertę WSZOP na tle innych uczelni.