BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem | WSZOP - Katowice

strona główna » Studia podyplomowe » Oferta studiów podyplomowych » BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem
a a a

BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem

Kierunek z możliwością dofinansowania do 80%

Czas trwania: 2 semestry
Realizacja: dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela)
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, laboratoria

Studia te wyróżniono jako przykład dobrej praktyki przez Europejską Sieć Edukacyjno-Szkoleniową w zakresie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (ENETOSH).

Kierownik studiów: prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Mirosławski
Wysoko oceniany przez studentów w ankietach ewaluacyjnych nauczyciel akademicki WSZOP związany z uczelnią od 2002 r. Jest współautorem programów na kierunku BHP. Prowadzi wykłady z toksykologii oraz ochrony środowiska. Organizator konferencji naukowej Praca–Zdrowie–Środowisko, autor wielu publikacji naukowych i wykładów monograficznych na tematy związane z ochroną środowiska.

Studia podyplomowe BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem w sposób metodyczny systematyzują wiedzę z zakresu szeroko rozumianego systemu ochrony pracy.

Prowadzący zajęcia to nauczyciele akademiccy WSZOP oraz pracownicy innych ośrodków akademickich i naukowych, w tym Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, a także doświadczeni praktycy: inspektorzy BHP i ratownicy medyczni. Będziesz się uczyć od najlepszych!

Po zakończeniu zajęć programowych oraz zdanym egzaminie końcowym otrzymasz:

  • Certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  • Certyfikat Audytora Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Certyfikacja stanowi nieodłączny element studiów, co wyróżnia ofertę WSZOP na tle innych uczelni.