Logistyka | WSZOP - Katowice

a a a

Logistyka

Kierunek z możliwością dofinansowania do 80%

Czas trwania: 2 semestry
Realizacja: dwa razy w miesiącu  (sobota-niedziela)
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia

   Kierownik studiów: dr inż. Danuta Zwolińska
   Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.
   Jej  zainteresowania naukowe skupiają się na: pracy zespołowej
   z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, organizacjach wirtualnych,
   ocenianiu i motywowaniu pracowników oraz systemach informatycznych
   zarządzania.

Logistyka to propozycja studiów podyplomowych, w czasie których przygotujesz się do pracy jako logistyk lub zwiększysz zakres swoich kompetencji zawodowych.

Wyróżnia nas wykwalifikowana kadra - zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem oraz praktycy z branży logistycznej.