Studenckie Koło Psychologiczne | WSZOP - Katowice

strona główna » Studenci » Studenckie koła naukowe » Studenckie Koło Psychologiczne
a a a

Studenckie Koło Psychologiczne

Koło Psychologiczne Studentów WSZOP jest otwarte dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani doskonaleniem relacji interpersonalnych i umiejętności pomagania innym oraz samorozwojem.  Jego działalność skupia się na organizowaniu spotkań poświęconych rozmaitym zagadnieniom z pogranicza psychologii, nauk społecznych i biznesu (odbyły się np. cykle spotkań dotyczące psychologii manipulacji, szczęścia, koncepcji osobowości oraz rozwoju osobowego w kulturze konsumpcji).  Jako Koło psychologiczne nie jesteśmy ukierunkowani na organizowanie spektakularnych imprez happeningowo-rozrywkowych czy też  turystycznych,  lecz na doskonalenie podróży „wewnętrznych” – w głąb umysłów i serc uczestników naszych spotkań, których celem jest doskonalenie własnego rozwoju psychicznego i lepsze samopoznanie.

Tegoroczne plany Koła obejmują przeprowadzenie nowego cyklu spotkań  poświęconych psychologii władzy i przywództwa (zarówno w szerokim aspekcie społecznym i zawodowym jak i w relacjach bardziej prywatno-osobistych). Nie rezygnujemy również z praktycznego wymiaru psychologii - stąd spotkania wykorzystujące elementy psychohigieny i doskonalenia umiejętności pracy w zespole.