Koło Naukowe Safety-Tech | WSZOP - Katowice

strona główna » Studenci » Studenckie koła naukowe » Koło Naukowe Safety-Tech
a a a

Koło Naukowe Safety-Tech

Koło Naukowe Safety-Tech powstało, by zrzeszać studentów Wydziału Nauk Technicznych WSZOP zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi techniki i bezpieczeństwa.

Głównymi zadaniami Koła Naukowego Safety-Tech są:
•    Zdobywanie i pogłębianie wiedzy z zakresu ogólnie pojętej techniki, ze szczególnym uwzględnieniem różnych aspektów bezpieczeństwa,
•    Zdobywanie i rozwijanie umiejętności bezpiecznego użytkowania sprzętu i urządzeń technicznych,
•    Poznanie, stosowanie i propagowanie wzorców poprawnych zachowań w kwestii kultury bezpieczeństwa i kultury technicznej,
•    Podejmowanie badań empirycznych mieszczących się w zakresie merytorycznym działalności Koła Naukowego Safety-Tech,
•    Kształtowanie kompetencji społecznych członków Koła Naukowego Safety-Tech (np. umiejętność pracy w zespole, otwartość na argumenty strony przeciwnej, rozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie i dzielenia się swoją wiedzą ze społeczeństwem),
•    Integracja członków Koła Naukowego Safety-Tech z kadrą naukową w zakresie wspólnych zainteresowań naukowo-badawczych.

Tematy podejmowane na spotkaniach Koła:
•    Techniki wytwarzania, a bezpieczeństwo,
•    Maszyny i urządzenia, a bezpieczeństwo,
•    Pojazdy i ruch drogowy, a bezpieczeństwo,
•    Zagrożenia fizyczne w środowisku pracy,
•    Inne – zgodne z zainteresowaniami i propozycjami członków Koła Naukowego.

W dniu 19 marca 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie Koła Naukowego Safety-Tech. Tym razem spotkanie było poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy.

Dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Dziedzica z Biura Doradczo-Usługowego BHP z Dąbrowy Tarnowskiej - członka Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanego przez CIOP-PIB, który przyjął nasze zaproszenie, mogliśmy nauczyć się zagadnień związanych z tym bardzo ważnym tematem, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym.
Podczas spotkania poruszono następujące zagadnienia:
•    podstawy prawne pierwszej pomocy,
•    współczesne techniki udzielania pierwszej pomocy,
•    szybkie badanie urazowe wg standardów ITLS (International Trauma Life Support),
•    opatrywanie urazów,
•    resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
•    pozycja boczna bezpieczna i przekładanie poszkodowanego z brzucha na plecy.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną Biura Doradczo-Usługowego BHP, gdzie można znaleźć relację z naszego spotkania wraz z materiałem fotograficznym.