Koło naukowe Informatyki i Robotyki InfoRob | WSZOP - Katowice

strona główna » Studenci » Studenckie koła naukowe » Koło naukowe Informatyki i Robotyki InfoRob
a a a

Koło naukowe Informatyki i Robotyki InfoRob

Koło naukowe Informatyki i Robotyki InfoRob zrzesza studentów zainteresowanych zagadnieniami z dziedziny informatyki i robotyki. Głównym zadaniem Koła Naukowego InfoRob jest promocja ideii ECDL-a. W ramach koła naukowego zamierzamy promować koncepcję ECDL Profile, która umożliwia studentowm zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, czy potrzebom ich pracodawców. W ten sposób można walidować (certyfikować) te umiejętności, które najlepiej pasują do profilu zawodowego czy profilu edukacji. Zdobywanie kolejnych, zaplanowanych kwalifikacji i zdawanie egzaminów z odpowiadających im modułów jest realizacją idei ECDL Profile. Jest to – zgodnie z założeniami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych - program uczenia się przez całe życie. W ramach Koła zamierzamy promować również robotykę, jako jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki.

W roku akademickicm 2015/2106 koło naukowe Informatyki i Robotyki InfoRob rozszerzyło swoje zainteresowania o technologie druku przestrzennego - druku 3d. Wszystkich zainteresowanych drukiem przestrzennym zapraszamy na stronę internetową www.drukowanyswiat3d.pl

Do zadań koła należą:
  • promocja idei ECDL wśród społeczności studenckiej
  • prowadzenie szkoleń dla członków Koła, przygotowujących do egzaminu ECDL
  • promocja Technologii Informacyjnej
  • promocja Robotyki
  • pokaz robotów edukacyjnych dla członków Koła Naukowego.