Klub Amerykański | WSZOP - Katowice

a a a

Klub Amerykański

Klub Amerykański rozpoczął swoją działalność w październiku 2012 r. Nieprzypadkowo. To właśnie w październiku obchodzony jest Dzień Kolumba (Columbus Day -  święto upamiętniające odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba 520 lat temu).

Klub Amerykański to jednak nie tylko Ameryka – podkreśla opiekun i inicjator dr Jerzy Kossek. Celem Koła Naukowego jest popularyzowanie języka angielskiego oraz kultury angloamerykańskiej: literatury, filmu, teatru, sztuki i muzyki oraz tradycji, zwyczajów, historii i geografii. Studenci filologii angielskiej nie mogą bowiem uczyć się języka w oderwaniu od kultury.

Klub będzie prowadził badania naukowe z wyżej wymienionych dziedzin, przygotowując międzynarodowe konferencje i seminaria. Działalność w tym kole naukowym pomoże studentom w przygotowaniu ciekawych tematów prac licencjackich. Ale to jeszcze nie wszystko. Jak zapewnia dr Jerzy Kossek klub nawiązuje współpracę z organizacjami o podobnych profilach w Polsce i na świecie.

Koło jest przeznaczone nie tylko dla studentów WSZOP. Do udziału w spotkaniach zapraszamy również pracowników naszej uczelni zainteresowanych tą tematyką. Klub Amerykański ma charakter otwarty. Każdy może się do niego zapisać i uczestniczyć w spotkaniach.