Europejski Certyfikat Umiejetności Komputerowych | WSZOP - Katowice

strona główna » Studenci » Certyfikaty » Europejski Certyfikat Umiejetności Komputerowych
a a a

Europejski Certyfikat Umiejetności Komputerowych

Dzięki przyznanemu Pracowni Komputerowej WSZOP - tytułowi Laboratorium Edukacyjnego ECDL, studenci WSZOP mają możliwość potwierdzenia swoich umiejętności podczas zewnętrznego egzaminu i uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, rozpoznawalnego w 148 krajach.

ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. ECDL Profile umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, czy potrzebom ich pracodawców. W ten sposób można certyfikować te wiadomości, które najlepiej pasują do profilu zawodowego czy profilu edukacji. Zdobywanie kolejnych, zaplanowanych kwalifikacji i zdawanie egzaminów z odpowiadających im modułów jest realizacją idei ECDL Profile. Jest to - zgodnie z założeniami Europejskich Ram Kwalifikacji - program uczenia się prze całe życie.

Studenci WSZOP mogą zdobywać certyfikaty z następujących modułów:

Moduł B1
podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z korzystaniem z urządzeń komputerowych, tworzeniem i zarządzaniem plikami oraz bezpieczeństwem danych

Moduł B2
podstawy pracy w sieci

Moduł B3
przetwarzanie tekstów

Moduł B4
arkusze kalkulacyjne

Moduł S1
użytkowanie baz danych

Moduł S2
grafika menadżerska i prezentacyjna

Moduł S3
IT SECURITY

Moduł S4
WEB EDITING

Moduł S5
zarządzanie projektami

Moduł A1
zaawansowane przetwarzanie tekstów

Moduł A2
zaawansowane arkusze kalkulacyjne

Moduł A4
zaawansowana grafika menadżerska i prezentacyjna

 

Więcej szczegółów na www.ecdl.pl

Szczegółowych informacji udziela dr inż. Witold Krieser 
wkrieser@wszop.edu.pl