Certyfikat Audytora Zintegrowanego Systemu Zarządzania | WSZOP - Katowice

strona główna » Studenci » Certyfikaty » Certyfikat Audytora Zintegrowanego Systemu Zarządzania
a a a

Certyfikat Audytora Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Certyfikat pozwala na uzyskanie kompetencji niezbędnych do planowania, prowadzenia i dokumentowania audytów w przedsiębiorstwach objętych normami.

Certyfikat poprzedzony jest kursem obejmującym takie zagadnienia jak:

  • omówienie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 i PN-N-18001 w aspekcie audytowania
  • omówienie wytycznych normy PN-EN ISO 190011:2011
  • ćwiczenia - praktyczne przeprowadzenie audytu: planowanie, realizacja oraz dokumentowanie procesu audytu.

Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskują Certyfikat Audytora Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004/OHSAS) wydany przez Zakłady Badań i Atestacji ZETOM.