Certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy | WSZOP - Katowice

strona główna » Studenci » Certyfikaty » Certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
a a a

Certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Certyfikat pozwala na nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania audytów w obszarach objętych Systemami Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Certyfikat poprzedzony jest kursem obejmującym takie zagadnienia jak:

  • omówienie zasad zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  • omówienie znaczących zagrożeń
  • omówienie korzyści dla firmy z wdrażania Systemu Zarządzania BHP
  • analiza wymagań normy PN-N - 18001 w aspekcie audytowania
  • audytowanie według wytycznych normy PN-EN ISO 19011
  • ćwiczenia praktyczne: lista pytań audytowych, prowadzenie wywiadu audytowego, odniesienie dowodów z audytu, identyfikacja niezgodności, analiza raportów.

Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskują Certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001 wydany przez Zakłady Badań i Atestacji ZETOM.