Akademickie Biuro Karier | WSZOP - Katowice
strona główna » Studenci » Akademickie Biuro Karier
a a a

Akademickie Biuro Karier

Chcemy być pierwszym i najważniejszym dla naszych studentów źródłem wiedzy o rynku pracy!

Akademickie Biuro Karier WSZOP istnieje od 2004 roku i w ramach swojej działalności:

  • udziela profesjonalnego wsparcia w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego, wyboru kariery zawodowej i dalszej ścieżki rozwoju dostosowanych do spersonalizowanych potrzeb każdego studenta
  • udziela porad z zakresu prawa pracy
  • organizuje szkolenia dotyczące aktywnego poszukiwania pracy oraz przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (CV, List motywacyjny)
  • organizuje warsztaty rozwijające umiejętności interpersonalne (efektywna autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, asertywność, komunikacja i podstawy negocjacji)
  • pośredniczy w zdobyciu praktyk zawodowych, staży i wymarzonej pracy.

Pracownicy ABK WSZOP:

Doradca zawodowy - Paulina Gajdziszewska-Dudek
Absolwentka studiów socjologicznych ze specjalnością polityka społeczna oraz socjologia społeczności lokalnych. Swoje zainteresowania koncentruje wokół aspiracji edukacyjnych i zawodowych młodzieży oraz społecznych konsekwencji uwarunkowań współczesnego rynku pracy.
Udziela studentom indywidualnych konsultacji z zakresu planowania ścieżki rozwoju zawodowego, doskonalenia i podnoszenia kompetencji zawodowych oraz sztuki autoprezentacji podczas wywiadu rekrutacyjnego
oraz wskazuje na typowe błędy popełniane przez kandydatów ubiegających się o zatrudnienie. W swojej pracy posługuje się profesjonalną metodą testową Thomas International Menagement System dla określenia indywidualnych kompetencji i predyspozycji zawodowych.

Doradca ds. przedsiębiorczości - Marta Nowacka
Absolwentka studiów pedagogicznych ze specjalnością doradztwo zawodowe oraz studiów na kierunku Zarządzanie ze specjalnością marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Posiada praktyczną wiedzę w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości, którą zdobyła współprowadząc firmę rodzinną oraz realizując liczne projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczące rynku pracy, tj. wyboru właściwej drogi  zawodowej, podnoszenia kompetencji, kreowania marki osobistej i prowadzenia własnego biznesu.
Udziela studentom indywidualnych konsultacji w 
obszarze podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz planowania kariery zawodowej. Prowadzi warsztaty z zakresu umiejętności miękkich, rozwoju postaw przedsiębiorczych oraz etyki biznesu.

Kontakt:
Katowice, ul. Bankowa 8, pokój nr 13
@:
T: 32 355 97 70 wew. 30