Akademickie Biuro Karier | WSZOP - Katowice

strona główna » Studenci » Akademickie Biuro Karier
a a a

Akademickie Biuro Karier

Chcemy być pierwszym i najważniejszym dla naszych studentów źródłem wiedzy o rynku pracy!

Akademickie Biuro Karier WSZOP istnieje od 2004 roku i w ramach swojej działalności:

  • udziela profesjonalnego wsparcia w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego, wyboru kariery zawodowej i dalszej ścieżki rozwoju dostosowanych do spersonalizowanych potrzeb każdego studenta
  • udziela porad z zakresu prawa pracy
  • organizuje szkolenia dotyczące aktywnego poszukiwania pracy oraz przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (CV, List motywacyjny)
  • organizuje warsztaty rozwijające umiejętności interpersonalne (efektywna autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, asertywność, komunikacja i podstawy negocjacji)
  • pośredniczy w zdobyciu praktyk zawodowych, staży i wymarzonej pracy.

Pracownicy ABK WSZOP:

Doradca ds. przedsiębiorczości - Ewa Bensz - Smagała

Doradca zawodowy - Anna Marcinkowska

Doradca ds. przedsiębiorczości - Marta Nowacka

Kontakt:
Katowice, ul. Bankowa 8, pokój nr 13
@:
T: 32 355 97 70 wew. 30