Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | WSZOP - Katowice

a a a

Szkolenia

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń organizuje szkolenia z zakresu prawa pracy i bhp z cyklu Możliwe problemy związane z tematem:

Droga na szczyt. Jak znaleźć się na liście 100 najbogatszych wg Forbesa. Metody i narzędzia kształtowania umiejętności przedsiębiorczych - 1 dzień (3 godziny)
Warsztaty z autoprezentacji – 1 dzień (4 godziny)
Jak wygrać na rozmowie kwalifikacyjnej?
Zmiany w treści umowy o pracę
Testing and Evaluation of the Learners’ Progress in the Development of Different Language Abilities. Lecture and Workshop
Metody i narzędzia kształtowania umiejętności przedsiębiorczych - 1 dzień (3 godziny)
Model biznesowy - zasady tworzenia - 1 dzień (4 godziny)
Jak zwiększyć efektywność osobistą, czyli zarządzanie czasem - 1 dzień (4 godziny)
Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę
Macro and Microdidactics: Organization and Planning Foreign Language Courses and Particular Lesson Units
Podejmij wyzwanie- jak rozpoznać i wyeliminować bariery w prowadzeniu firmy 1 dzień (3 godziny)
Foreign Language Teachers’ Self-Awareness and Self-Assessment
Developing Foreign Language Pronunciation
Nowoczesny marketing w praktyce – jak wykreować i wypromować pomysł na biznes - 1 dzień (4 godziny)
Aspekty formalno-prawne prowadzenia własnej firmy - 1 dzień (3 godziny)
Etyka w biznesie - 1 dzień (3 godziny)
Mobbing i dyskryminacja w zatrudnieniu - 1 dzień (5 godzin)
Symulacje rozmów kwalifikacyjnych - 1 dzień (4 godziny)
Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna- dylemat pracodawcy - 1 dzień (5 godzin)
Jak przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne? - 1 dzień (4 godziny)
Rozmowa kwalifikacyjna - jak odnieść sukces podczas rozmowy? - 1 dzień (4 godziny)
Autoprezentacja. Komunikacja werbalna i niewerbalna w kontaktach interpersonalnych – 1 dzień (3 godziny)
Zatrudnienie nauczycieli w placówkach oświatowych - aspekty praktyczne - 1 dzień (5 godzin)
Zwolnienia grupowe
Urlopy pracownicze – zasady udzielania - 2 dni (10 godzin)
Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika - 1 dzień (5 godzin)
Nowelizacja przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP - 1 dzień (5 godzin)
Wynagrodzenie za pracę w praktyce - zasady obliczania - 2 dni (10 godzin)
Zakaz konkurencji w zatrudnieniu - 1 dzień (5 godzin)
Badania profilaktyczne pracowników - 1 dzień (5 godzin)
Nowelizacja przepisów prawa pracy - 1 dzień (5 godzin)
Stres - jak sobie z nim radzić? - 1 dzień (4 godziny)
Kontrola PIP. Kazusy z kontroli inspektora pracy - 1 dzień (5 godzin)
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - 1 dzień (5 godzin)
Dokumentacja kadrowa
Czas pracy kierowców - 1 dzień (5 godzin)
Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp - 1 dzień (5 godzin)
Metody skutecznej rekrutacji pracowników - 1 dzień (5 godzin)
Czas pracy w praktyce - 2 dni (10 godzin)