Zarządzanie projektami | WSZOP - Katowice

a a a

Zarządzanie projektami

Specjalność dedykowana osobom pełniącym funkcje menedżerskie oraz zainteresowanym zdobyciem kwalifikacji do zarządzania zespołem projektowym.

Studia na specjalności pozwalają na zdobycie wiedzy dotyczącej wyznaczania celów projektu, definiowania i określania struktury oraz planowania przebiegu jego realizacji. Program kształcenia zawiera zagadnienia związane z organizacją projektu, zarządzania zespołem projektowym, zarządzania komunikacją w projekcie oraz elementy zarządzania strategicznego. Studenci zyskają również wiedzę potrzebną do przystąpienia do egzaminu certyfikowanego w International Project Managment Assoiation (IPMA) dla Project Managera na poziomie D.

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie:

  • jako kierownicy projektu (Project Manager)
  • jako koordynatorzy projektu
  • jako kierownicy/dyrektorzy programu
  • jako koordynatorzy/zarządzający portfelem projektów.