ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - I stopnia | WSZOP - Katowice

strona główna » Kierunki studiów » ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia
a a a

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia

 

 

 

Studia pierwszego stopnia
Dyplom inżyniera
Czas trwania: 7 semestrów

Forma stacjonarna (studia dzienne) i niestacjonarna (studia zaoczne)

Absolwenci WSZOP, którzy ukończyli kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji znajdują się w grupie najlepiej zarabiających absolwentów w województwie śląskim.*

*dane za rok 2015 z systemu monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) przygotowanego przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studia na kierunku Zarządzanie i inżyniera produkcji we WSZOP pozwalają na  zdobycie wiedzy technicznej oraz umiejętności menedżerskich. Celem kierunku jest wykształcenie inżynierów, którzy będą właściwie kierować i organizować systemy produkcyjne w przedsiębiorstwie a także umiejętnie gospodarować zasobami przedsiębiorstwa. 

WSZOP kształci fachowców - student Wydziału Nauk Technicznych posiada wiedzę inżynierską w zakresie budowy maszyn, inżynierii produkcji i materiałoznawstwa oraz komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Program kształcenia obejmuje systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
oraz fizjologii pracy, ergonomii, badań i oceny środowiska pracy, analizy zagrożeń czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy i oceny ryzyka zawodowego.
Program studiów obejmuje również podstawy nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu.
Podczas zajęć studenci mają możliwość nauki obsługi specjalistycznych programów informatycznych,
m. in. SAP®, AutoCAD, COMARCH ERP XL. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy mający osiągnięcia w kraju i za granicą. Atutem kierunku są laboratoria naukowo-badawcze, w których studenci nabywają umiejętności praktycznych.

Specjalności w ramach kierunku:

 

  • zdobędziesz wiedzę techniczną oraz umiejętności menedżerskie
  • uzyskasz zaawansowaną wiedzę dotyczącą inżynierii przemysłowej, procesów i systemów produkcyjnych, systemów jakości, ergonomii, badań i rozwoju produkcji
  • zdobędziesz umiejętności podczas zajęć w nowocześnie wyposażonych laboratoriach naukowo-badawczych
  • nauczysz się obsługi specjalistycznych programów informatycznych
  • nauczysz się jak budować i utrzymać strategię jakości przedsiębiorstwa
  • zdobędziesz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone przez jednostki posiadające akredytację polską i zagraniczną.

Dodatkowe uprawnienia możliwe do uzyskania przez studentów: