Rekrutacja on-line | WSZOP - Katowice

strona główna » Kierunki studiów » Rekrutacja on-line
a a a

Rekrutacja on-line


NIEZMIENNE CZESNE  I  NIEPŁATNE WAKACJE

  Przy zapisie do 20 września 2019 r.!

  • opłata wpisowa 200 zł 0 zł
  • 50% czesnego - studia na drugim kierunku
  • 25 % rabatu dla absolwentów WSZOP - na pierwszy rok studiów licencjackich oraz magisterskich i na studia podyplomowe
  • 5 % rabat rodzinny – dla małżonków, dzieci i rodzeństwa*
  • 20 % rabatu dla czynnych funkcjonariuszy służb mundurowych na dwa pierwsze semestry

  *wymagane do wglądu oryginały dokumentów potwierdzających pokrewieństwo
  (akty urodzenia lub małżeństwa)

  **wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu z datą ważności jednego miesiąca

  Bonusy nie sumują się.

   

  Opłaty

  rekrutacyjna, wpisowa oraz czesne podlegają zwrotowi w przypadkach nieuruchomienia kierunku studiów