Kadry i płace | WSZOP - Katowice

a a a

Kadry i płace

Specjalność jest dedykowana do osób aktywnych zawodowo w obszarze kadr i płac, poszukujących możliwości doskonalenia poziomu wiedzy oraz kompetencji, jaki i do osób przygotowujących się do pracy w tym obszarze. Studia łączą specjalistyczną wiedzę z dziedziny prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, a także psychologii. Program kształcenia pozwala na zdobycie umiejętności w zakresie dokonywania procesu rekrutacji, selekcji i oceny pracowników, rozliczania świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, a także sporządzania dokumentacji pracowniczej, naliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń za pracę, świadczeń urlopowych oraz chorobowych.

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie:

  • jako specjaliści lub kierownicy w działach kadr i płac w organach administracji publicznej
  • jako specjaliści lub kierownicy w działach kadr i płac w prywatnych podmiotach gospodarczych.

Program studiów obejmuje także praktyczną naukę programu Enova365.