ZARZĄDZANIE - studia II stopnia | WSZOP - Katowice

strona główna » Kierunki kształcenia » ZARZĄDZANIE - studia II stopnia
a a a

ZARZĄDZANIE - studia II stopniaStudia drugiego stopnia
Dyplom magistra
Czas trwania: 4 semestry
Forma stacjonarna (studia dzienne) i niestacjonarna (studia zaoczne)

Absolwenci WSZOP, którzy ukończyli kierunek Zarządzanie znajdują się w grupie najlepiej zarabiających absolwentów w województwie śląskim.*

*dane za rok 2015 z systemu monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) przygotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studia skierowane są w szczególności do absolwentów kierunków: Zarządzanie, EkonomiaFinanse. Absolwenci innych kierunków studiów bezpłatnie uzupełniają efekty kształcenia w ramach dodatkowego kursu organizowanego przez Uczelnię. Studia drugiego stopnia przeznaczone są także dla chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Program kształcenia umożliwia studentom uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i ekonomii, prawa gospodarczego, marketingu oraz psychologii. Obejmuje również zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i organizacji, w tym diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z otoczeniem, a także z zasobami wewnątrz firmy (ludzkimi, finansowymi, rzeczowymi i informacyjnymi).

Specjalności w ramach kierunku:

 

  • zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności menedżerskie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa
  • będziesz potrafił rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy wewnątrz przedsiębiorstwa
  • nabędziesz umiejętności zarządzania procesami
  • nauczysz się obsługi programów wspomagających proces zarządzania w firmie m.in. SAP® oraz MS Project
  • poznasz mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki.