Zarządzanie zasobami ludzkimi | WSZOP - Katowice

a a a

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi to strategiczna, spójna i jednorodna metoda kierowania pracownikami. Studia na specjalności łączą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawa pracy, zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania personelem. Studenci specjalności zdobędą wiedzę na temat systemów wynagrodzeń, zasad naliczania płac, a także rekrutacji i selekcji pracowników. Program kształcenia pozwala na zdobycie umiejętności prowadzenia i kreowania polityki personalnej w przedsiębiorstwie.

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie:

  • na stanowiskach w działach personalnych, działach zatrudnienia i płac
  • na stanowiskach specjalistów ds. szkoleń, rekrutacji i selekcji
  • w charakterze konsultantów ds. strategii biznesowych
  • jako menadżerowie średnich szczebli zarządzania w różnych typach przedsiębiorstw i instytucji.