reklama i public relations | WSZOP - Katowice

a a a

Marketing w internecie

Funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku wymaga od współczesnych przedsiębiorstw prowadzenia efektywnych działań komunikacyjnych, w tym przede wszystkim reklamowych.
Studia przygotowują do zarządzania procesami reklamowymi i kreowania pozytywnego wizerunku w przedsiębiorstwach, posługiwania się narzędziami reklamowymi, wykorzystywania wiedzy
do profesjonalnego budowania kampanii promocyjnych, nawiązywania i realizacji współpracy z agencjami reklamowymi, mediami oraz pozostałymi podmiotami funkcjonującymi w sferze szeroko rozumianych usług promocyjnych.

Zadaniem specjalności jest wykształcenie kompetencji i praktycznych umiejętności potrzebnych
do samodzielnego projektowania i realizacji kampanii reklamowych, w sposób zapewniający osiąganie celów organizacji oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etyki.

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie w:

  • agencjach i działach nowoczesnej promocji i reklamy
  • agencjach reklamowych, marketingowych i PR
  • instytucjach samorządowych i pozarządowych
  • redakcjach portali internetowych
  • rzeczników prasowych oraz osób działających w obszarze
  • jednostkach organizacji społecznych
  • działach promocji i marketingu przedsiębiorstw.