Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami | WSZOP - Katowice

strona główna » Kierunki kształcenia » ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia II stopnia » Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami
a a a

Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami

Ochrona środowiska jest bardzo ważnym elementem polityki unijnej, dlatego przedsiębiorstwa wytwarzające odpady i emitujące zanieczyszczenia są zobowiązane do stosowania uregulowań prawnych związanych z nowoczesną i przyjazna środowisku gospodarka odpadami.

Program kształcenia obejmuje zajęcia z zakresu prawa ochrony środowiska, ekotoksykologii, gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej i technologii oczyszczania ścieków oraz chemii środowiskowej. Studia pozwalają na zdobycie kompetencji do nadzorowania gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie oraz procesów produkcyjnych pod kątem ich oddziaływania na środowisko.

Absolwent specjalności może podjąć pracę przy nadzorowaniu procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach związanych z utylizacją odpadów, w firmach zajmujących się outsourcingiem usług w zakresie gospodarki odpadami, w administracji samorządowej oraz w ośrodkach badawczych i rozwojowych.