Zarządzanie jakością | WSZOP - Katowice

a a a

Zarządzanie jakością

Wdrożenie w przedsiębiorstwie systemu zarządzania jakością powoduje wzrost jego wiarygodności oraz przyczynia się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Studia pozwalają na zdobycie kompetencji do projektowania, wdrażania, przeprowadzania audytu systemów zarządzania jakością oraz oceniania usług i produktów za pomocą specjalistycznych programów informatycznych. Program kształcenia obejmuje zajęcia dotyczące systemów kontroli jakości w procesach produkcyjnych, metod i technik badań materiałów oraz inżynierii utrzymania maszyn.

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie jako audytor wewnętrznego i zewnętrznego systemu jakości lub członek zespołu ds. opracowania i wdrażania systemów jakości, czy pełnomocnik ds. jakości.

Możliwość uzyskania Ceryfikatu Audytora Systemu Zarządzania Jakością.