BHP | WSZOP - Katowice

a a a

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studia zapewniają uzyskanie wiedzy podstawowej i specjalistycznej niezbędnej do wykonywania  zawodu w służbach BHP. Standardy europejskie wymagają od służb BHP wysokich kwalifikacji technicznych i najnowszej wiedzy specjalistycznej związanej ze stosowaniem norm w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Program kształcenia na specjalności obejmuje m.in. zagadnienia związane z badaniem zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy, zapobieganiem chorób zawodowych oraz wypadków
przy pracy.

Absolwent będzie miał kompetencje do nadzoru nad warunkami pracy, szacowania ryzyka zawodowego oraz prowadzenia szkoleń. Będzie znał wytyczne w celu wdrażania dyrektyw i norm z zakresu bezpieczeństwa pracy określonych przez Komisję Europejską.

Studenci uzyskują Certyfikat Audytora Systemu Zarządzania BHP.

SPECJALNOŚĆ JEST REKOMENDOWANA PRZEZ STOWARZYSZENIE SŁUŻB BHP.

Studia spełniają wymagania stawiane pracownikom służb BHP, określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004. (Dz.U. nr 246 poz. 2468). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy nakłada na każdego pracodawcę obowiązek zapewnienia w zakładzie pracy służby BHP.