KULTUROZNAWSTWO | WSZOP - Katowice

strona główna » Kierunki kształcenia » KULTUROZNAWSTWO - studia I stopnia
a a a

KULTUROZNAWSTWO - studia I stopniaStudia pierwszego stopnia
Dyplom licencjata
Czas trwania: 6 semestrów
Forma stacjonarna (studia dzienne) i niestacjonarna (studia zaoczne)

Absolwenci WSZOP, którzy ukończyli kierunek Kulturoznawstwo znajdują się w grupie najlepiej zarabiających absolwentów w województwie śląskim.*

*dane za rok 2015 z systemu monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) przygotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kulturoznawstwo we WSZOP to studia interdyscyplinarne, w których nacisk położono na zdobycie umiejętności praktycznych. Łącząc wiedzę z zakresu literatury, filmu i szeroko rozumianej sztuki ze światem mediów, stworzono nową jakość nauczania. Studenci WSZOP uczą się, w jaki sposób upowszechniać dobra kultury, aktywnie z nich korzystać oraz je współtworzyć – zdobywając przy tym cenione na rynku pracy kwalifikacje zawodowe. Nauka jak tworzyć przekazy multimedialne, strony internetowe, realizacja filmów reklamowych, a nawet tworzenie telewizji internetowej to tylko nieliczne aspekty przekazywane na zajęciach. Wykłady oraz warsztaty prowadzą doświadczeni kulturoznawcy oraz menedżerowie, którzy pracują w agencjach reklamowych oraz redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych. Ich zadaniem jest przygotować specjalistów i twórców współczesnego rynku medialnego.

Specjalności w ramach kierunku:  • zdobędziesz kwalifikacje do podjęcia pracy na dynamicznie rozwijającym się rynku mediów, rozrywki i przemysłu  czasu wolnego
  • wykorzystasz teorię i filozofię kultury do interpretacji i pogłębionego zrozumienia zjawisk kulturowych
  • rozpoznasz deficyty w kulturze i stworzysz nowe produkty i usługi
  • poznasz nowoczesne środki wyrazu z pogranicza sztuki, reklamy i form audiowizualnych
  • weźmiesz udział w warsztatach edycji obrazu, tworzenia form audiowizualnych, projektowania stron www, blogów oraz w realizacji filmów reklamowych.