Krok po kroku | WSZOP - Katowice

a a a

Krok po kroku

1. ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich kandydatów.


Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

UWAGA! Absolwenci WSZOP rekrutujący się na studia drugiego stopnia po rejestracji wstępnej mogą otrzymać informację systemową, że osoba o podanym numerze PESEL już istnieje. W takim wypadku należy wybrać opcję rejestruj ponownie, która umożliwi zapisanie się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa/dyplomu, proszone są o kontakt z pracownikami Działu Współpracy Międzynarodowej.

  
2. SKOMPLETUJ WSZYSTKIE DOKUMENTY

Wymagane dokumenty:

 • kopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu - dotyczy kandydatów na studia I stopnia
 • kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – oryginał do wglądu - dotyczy kandydatów na studia II stopnia
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  - opłaty czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr,
  - opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł oraz za wydanie indeksu i legitymacji 26 zł w sumie 111zł  

  - opłaty wpisowej 400 zł 
  Przelewem na numer konta bankowego:
   
  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001, w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata
 • jedno kolorowe zdjęcie legitymacyjne (na jasnym tle, bez nakrycia głowy, 35 x 45 mm) do celów przygotowania studentowi indeksu* 

*Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Jeśli chcesz zapisać się na Filologię angielską pamiętaj, że pod uwagę brany jest Twój wynik z matury z języka angielskiego.

  
3. BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji i dokonaniu opłat zapraszamy z powyższymi dokumentami do biura rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu osobowym.

Biuro rekrutacji jest czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-16:00.

4. GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania napisz do nas na adres e-mail: rekrutacja@wszop.edu.pl lub zadzwoń 32 355 97 73.