Translatoryka stosowana | Filologia angielska | WSZOP - Katowice

a a a

Translatoryka stosowana

Studia pozwalają na zdobycie  wiedzy i umiejętności z zakresu języka angielskiego oraz teorii i praktyki translatorskiej, a także umiejętności tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego. Program kształcenia obejmuje podstawy teorii translacji oraz zajęcia z zakresu gramatyki i używania języka angielskiego, ponadto rozwija kompetencje w zakresie tłumaczeń różnego rodzaju mówionych i pisanych tekstów z obszaru kulturowego danego języka. Warsztaty tłumaczeniowe są prowadzone przez doświadczonych praktyków. Tłumaczenia ustne uwzględniają zasady określone przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń przy Parlamencie Europejskim.

Absolwenci specjalizacji znajdą zatrudnienie:

  • w międzynarodowych korporacjach i instytucjach finansowych
  • w biurach tłumaczeń
  • w urzędach obsługujących cudzoziemców
  • w przedstawicielstwach firm międzynarodowych
  • w turystyce i hotelarstwie
  • w wydawnictwach.