Język angielski w biznesie | WSZOP - Katowice

a a a

Język angielski w biznesie

Studia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Przedmioty kierunkowe koncentrują się na praktycznej znajomości języka angielskiego w obszarach takich jak wymowa, gramatyka, słownictwo, komunikacja werbalna, pisanie w języku angielskim. Szkolenie specjalnościowe koncentruje się na wykorzystaniu języka angielskiego w działalności biznesowej i obsłudze biznesu.

Absolwent posługuje się specjalistycznym słownictwem z zakresu angielskiego języka biznesu i jest w stanie efektywnie pracować w środowisku anglojęzycznym. Dodatkowo przedmioty specjalnościowe rozwijają umiejętności takie jak język angielski w negocjacjach, techniki tłumaczeniowe, korespondencja biznesowa oraz prezentacje biznesowe.

Absolwenci specjalizacji znajdą zatrudnienie w:

  • firmach działających na rynkach międzynarodowych
  • firmach importowo-eksportowych
  • korporacjach świadczących usługi outsourcingowe
  • agencjach wspierania rozwoju biznesu
  • urzędach obsługujących inwestorów zagranicznych.